A música, as lendas, as tradicións, os oficios, as crenzas ou a fala forman parte dun patrimonio que, a pesares de non ser tanxible, é reflexo da nosa identidade cultural e social. Estamos a falar de mouras e bechas; de canteiros e costureiras; dos nomes dos camiños e das pedras; do Brión e mais a Gharza…