Control de pragas e enfermidades.
Proxecto Vincios Verde

Proxecto Control de pragas e enfermidades.

As enfermidades e pragas sempre existiron ao longo da historia. Nos derradeiros anos, e como resultado dos cambios que se están a producir no clima, a globalización nas transaccións comerciais, e a alteración dos ecosistemas, están a xerar unha serie de desaxustes que permiten a proliferación de enfermidades ou pragas que noutros tempos ou non existían ou estaban de xeito controlado e equilibrado no medio.

Ata hoxe podemos constatar que no que se refire ás masas vexetais do noso monte, atopámonos con escolítidos, banda vermella, procesionaria e posiblemente nemátodo que atacan ao piñeiro, avispilla que  ataca ao castiñeiro, antracnose, erinose e varios fungos ás nogueiras, cerdeiras e carballos, gonypterus ao eucalipto, etc etc

O uso de produtos químicos para o control das diferentes pragas ou enfermidades das árbores sempre é o último recurso no tratamentos das masas forestais do noso monte. Algúns exemplos :

- A Banda vermella que presenta o rexenerado de piñeiro, prodúcese por fungos e é favorecida polo aumento da temperatura acompañada da humidade ambiental no verán. Estase a intentar controlar con labouras de silvicultura, obtendo de momento resultados satisfatorios.

- Avispilla do castiñeiro( Dryocosmus kuriphilus), insecto que no seu estado larvario principalmente causa importantes danos nas árbores, e cunha incidencia baixa no noso monte. Inténtase controlar a través da solta do seu parasito natural o Torymus sinensis, froito dunha colaboración coa empresa Fauna Útil. 

- Fungos nas nogueiras. Producen defoliación e chegan a secar a parte aérea da planta, obrigando a botar abrochos que volven secar e así unha vaga tras outra ata a morte da planta. Para evitalo trátanse con cobre mediante sulfatado foliar, ao pé e o chan próximo a planta. A erinose(ácaros que sitúanse no envés das follas creando colonias) é algo habitual nás nogueiras, que debe estar controlado, pero normalmente non causa graves estragos nás plantas. O seu tratamento é con aceite de parafina.

- A procesionaria do piñeiro e unha bolboreta que nos seus estadíos larvarios defolia o piñeiro, e, en casos graves, pode chegar a secalo. Trátase coa retirada dos niños, e no noso monte neste momento non presenta ataques severos.

 

Padriño

Queres apadriñar este proxecto? Contacta con nós!

Localización

¿Cómo llegar?