Charanga Vai de Baile

Charanga Vai de Baile / Cartografías Sensibles

Detalles do proxecto

Charanga de amigos aficionados á música que actuan en festas populares.

A Charanga Vai de Baile nace a partir da idea dun grupo de amigos aficionados á música, todos da zona de Gondomar, que deciden empezar a tocar algún instrumento musical (saxos, trompetas, trombón, percusión, etc.)
Danse a coñecer ao público a fináis de 2008. Pouco a pouco van xurdindo actuacións en diversas festas populares.
O seu repertorio é variado e tocan estilos de música como o merengue, a salsa, o mambo, as rancheras e temas de actualidade.

Charanga Vai de Baile. Web: <www.vaidebaile.tk&gt;

Cartografías