A Sidá

A Sidá / Cartografías Sensibles

Detalles do proxecto

A tradición oral fala da cidade dos mouros, limítrofe das parroquias de Camos e Chandebrito.

Conxunto de cavidades e abrigos formados polo remexido dos bloques dos altos dos cotos e vertentes cara a valgada do río chamado Zamáns.
Algúns destes ocos semellan antigas estruturas de alteración (cacheiras ou cacholas) derrubadas ou rotas a modo de covas de bloques.
Destacaremos as singulares formas graníticas atopadas na zona e que constitúen o maior interese desta área.
VAQUEIRO RODRÍGUEZ, Marcos e GROBA GONZÁLEZ, Xavier. Catálogo de cavidades naturais. En: Clube Espeleolóxico Maúxo. As covas de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2005. p. 46-47

Cartografías