Madeira de eucalipto para serra ou rolo

Madeira de eucalipto para serra ou rolo / Cartografías Sensibles

Detalles do proxecto

O aproveitamento do eucalipto está enfocado cara a serra con madeira de maior idade
Logo da realización das cortas das masas actuais, xa en quenda de aproveitamento, cun obxectivo de trituración, cambiase o destino do eucalipto cara a un aproveitamento para serra ou rolo, con madeira de maior idade, evitando as actuais condicións de saturación do mercado e permitindo un maior rendemento económico da madeira.

VV.AA. En: Guía multifuncional de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2012. p.85 - 98
Cartografías