Flora Orófila

Flora Orófila / Cartografías Sensibles

Detalles do proxecto

Vincios conta cun espazo natural que destaca polas diferentes unidades de vexetación que conforman hábitats de interese comunitario incluídos no Anexo I da directiva 92/43/CEE

Son especies vexetais propias de zonas elevadas que sofren condicións duras para a súa supervivencia. O punto máis elevado na parroquia de Vincios refírese ao Monte do Galiñeiro, o seu cume está situado a uns 705 metros de altitude. Aquí atoparemos especies como a abelairiña (Saxifraga spathularis), salientando a presenza do bugallón (Ranunculus nigrescens) e a gagea (Gagea nevadensis).

Podemos atopar este tipo de flora repartida por toda a zona de cumes da Serra do Galiñeiro.

Pérez, Paula. O medio natural. En: Guía multifuncional de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2012. p.5 - 58

Fonte das imaxes: Afonso Rodríguez Rodríguez

Cartografías