Caza

Caza / Cartografías Sensibles

Detalles do proxecto

A actividade cinexética exércese en grande parte do monte de Vincios
O monte atópase dentro do couto de caza de Vincios número 10.161, de caza menor que ten concedido tamén o aproveitamento complementario de caza maior. A actividade cinexética exércese en toda a superficie do monte. As batidas para a caza do xabarín son as máis extensivas mentres que as de caza menor concéntranse nas zonas rasas ou con rexeneración de especies cinexéticas.

VV.AA. En: Guía multifuncional de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2012. p. 91
Cartografías