Antiga presa na Pasaxe

Antiga presa na Pasaxe / Cartografías Sensibles

Detalles do proxecto

A presa estivo en funcionamento ata que se fixo a de Zamáns
Cartografías