Fuente: Afonso Rodríguez Rodríguez
Fuente: Afonso Rodríguez Rodríguez
Fuente: Afonso Rodríguez Rodríguez

Brezal Seco Europeo

Vincios cuenta con un espacio natural que destaca por las diferentes unidades de vegetación que conforman hábitats de interés comunitario incluídos en el Anexo I de la directiva 92/43/CEE

<En gallego> As breixeiras secas europeas son comunidades vexetais arbustivas de media altura que podemos atopar preto do litoral Atlántico pero que non sofren o influxo directo da brisa mariña. Adoitan ser moi abundantes en toda Galicia. Mais non sempre foi así. A partir dos séculos XVI-XIX as rozas e o aproveitamento da parte baixa das uces para a obtención de carbón vexetal para a industria siderúrxica, mermou drásticamente esta comunidade vexetal. Nos anos 50, a repoboación forestal con coníferas a gran escala e a aparición das melloras agrícolas conseguiu que este hábitat deixara de ter o valor que nun principio tiña e comezou a esquecerse, infravalorándose coma terras improductivas. Nos últimos 30 anos os incendios foron e seguen a ser os culpables da lenta recuperación destes hábitats tan importantes, do deterioro na producción da mel e da mediocre calidade do pasto que nace nos primeiros anos despois da queima, ese do que se alimenta o gando galego que pasta en semi-liberdade. A comunidade da breixeira seca está composta por queirogais-toxeiras e xesteiras.

Na Serra do Galiñeiro predomina nas zonas non repoboadas.
As especies mais representativas son o toxo arnal (Ulex europeus), os carrascos (Erica umbellata, Erica cinerea, Calluna vulgaris) e herbas (Agrostis curtisii, Asphodelus lusitanicus, Scilla autunmalis)

Pérez, Paula. O medio natural. En: Guía multifuncional de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2012. p.5 – 58

Fonte das imaxes: Afonso Rodríguez Rodríguez

Acerca de cartografías sensibles

Cartografías Sensibles es un proyecto que apuesta por la defensa y la puesta en valor del patrimonio de la parroquia de Vincios y de la Serra do Galiñeiro.

Se trata de un acercamiento virtual a una realidad territorial rica y compleja a través de mapas nos hacen descubrir historias, topónimos, molinos, cuevas, yacimientos arqueológicos, leyendas, músicas y tantos otros elementos que configuran la identidad de este lugar.

La Comunidad de Montes de Vincios lleva años promoviendo la multifuncionalidad de un espacio vivo, con infinidad de posibilidades tanto productivas como ambientales o de ocio. Un lugar especial en el que conviven la obtención de recursos naturales con la pasión por la naturaleza en todas sus formas y actividades, así como la conservación de las tradiciones, los valores naturales y del patrimonio cultural.

Agenda de eventos (en gallego)

No hay eventos programados.

View Calendar

Contacta con nosotros

Tu nombre (requerido)

Tu Email (requerido)

Asunto

Mensaje

Acepto la Política de Privacidad