Rosa canina
Narcissus cyclamineus
Osmunda regalis
Athyrium filix-femina
Chrysosplenium oppositifolium
Ra Ibérica
Primavera
Primavera

Bosque de Ribera

Vincios cuenta con un espacio natural que destaca por las diferentes unidades de vegetación que conforman hábitats de interés comunitario incluídos en el Anexo I de la directiva 92/43/CEE

<En gallego> Arredor dos numerososregatos e ríos que discorren por Vincios, existe un rico e complexo bosque de ribeira no que destacan por igual a flora e a fauna.

FLORA:
A ribeira dos cursos fluviais é o medio idóneo para que árbores como o ameneiro (Alnus glutinosa), o bidueiro (Betula alba), a abeleira (Corylus avellana), ou os salgueiros (Salix atrocinerea) medren como especies dominantes. No substrato herbáceo están presentes: varias especies de fentos como o fento femia (Athyrium filix-femina), blechno (Blechnum spicant) ou o dentabrú (Osmunda regalis), as silveiras (Rubus spp), a abelairiña (Saxifraga spathularis), o freixo (Salix atrocinerea), o mallo (Narcissus cyclamineus)  e outras especies de plantas herbáceas menos coñecidas(Carex acuta, Epilobium obscurum, Molinia caerulea).

FAUNA:
Os anfibios como o pintafontes común, o sapo común, a ra verde (Rana perezi), a ra patilonga (Rana ibérica) e a píntega rabilonga (Chioglossa lusitanica) ocupan as beiras. A cobra de colar (Natrix natrix) e cobra viperina (N. maura) comen as larvas dos anfibios mergullándose nos regatos e o lagarto das silveiras (Lacerta schreiberi) vixía dende a marxe máis soleada. Nas aves existe unha maior variedade que no resto dos grupos animais, así poderemos ver ao pincaouro (Carduelisspinus), a ocasional presenza do picapeixe (Alcedo atthis), o merlo azul (Monticola solitarius) e outros paxaros: verderolo, xirín e ferreiriño. Para as avesrapaces como o miñato (Buteo buteo) e o gabián (Accipiter nissus) o bosque de ribeira é unha boa zona de cría e alimentación, ao igual que para os mamíferos como o furaño común (Crocidura russula), o tourón (Mustela putorius), e o teixugo (Meles meles).

A lontra (Luttra luttra) está presente tamén neste tipo de hábitat, mais no río Zamáns ocupa cursos máis baixos, outro mustélido, neste caso o visón americano (Mustela vison) atópase entre a fauna bioinvasora debido á presenza de exemplares cimarróns procedentes das granxas nas cercanías.

Pérez, Paula. O medio natural. En: Guía multifuncional de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2012. p.5 – 58

Fonte das imaxes: Afonso Rodríguez Rodríguez

Acerca de cartografías sensibles

Cartografías Sensibles es un proyecto que apuesta por la defensa y la puesta en valor del patrimonio de la parroquia de Vincios y de la Serra do Galiñeiro.

Se trata de un acercamiento virtual a una realidad territorial rica y compleja a través de mapas nos hacen descubrir historias, topónimos, molinos, cuevas, yacimientos arqueológicos, leyendas, músicas y tantos otros elementos que configuran la identidad de este lugar.

La Comunidad de Montes de Vincios lleva años promoviendo la multifuncionalidad de un espacio vivo, con infinidad de posibilidades tanto productivas como ambientales o de ocio. Un lugar especial en el que conviven la obtención de recursos naturales con la pasión por la naturaleza en todas sus formas y actividades, así como la conservación de las tradiciones, los valores naturales y del patrimonio cultural.

Agenda de eventos (en gallego)

No hay eventos programados.

View Calendar

Contacta con nosotros

Tu nombre (requerido)

Tu Email (requerido)

Asunto

Mensaje

Acepto la Política de Privacidad