cartografias_sensibles_vincios_gondomar_monte_recursos_repoboacion_castineiros_camporedondo

Reforestation with Chestnuts in Campo Redondo

The vegetation, covering the area of 3 ha before the repopulation, consisted of ferns and thorny plants.

<Galician> O obxectivo principal da repoboación é a creación dun ecosistema forestal estable de uso principalmente produtor. De forma secundaria e ao mesmo tempo desempeñará funcións protectora e social. Os obxectivos desta actuación son os seguintes:
- Aumentar a superficie ocupada por frondosas no monte veciñal de Vincios, incrementando ao mesmo tempo a biodiversidade.
- Estudar a viabilidade de produción de madeira de calidade.
- Mellorar a paisaxe.
- Diminuír o risco de propagación en caso de incendio.
- Reducir os efectos da erosión hídrica e eólica.

A vexetación que cobría o rodal antes da repoboación correspondíase con fentos e zarzas. Na actualidade son un total de 3ha de castiñeiros (Castanea x hybrida) as que cubren a superficie do Rodal 1 no lugar de Campo Redondo, extremo Noroeste da Serra do Galiñeiro.

POSE, Silvia. Proxecto de Repoboación de 3 hectáreas do M.V.M.C. de Vincios, Concello de Gondomar. Expediente: 123600 52 12007. Servizos Externos de Enxeñería, Xaneiro 2008.

About this project

Cartografías Sensibles is a project which aim is to protect and promote the value of the heritage in the Vincios parish and the mountain area of Serra do Galiñeiro.

It is a virtual walk around the wealthy and complex territory and with a help of maps we discover stories, names of places, mills, caves, archaeological sites, legends, music and many other elements that shape the identity of this place.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Alberto Covelo (presidente da Mancomunidade de Vincios)

Events calendar (in Galician)

No hay eventos programados.

View Calendar

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

I accept the Privacy Policy