cartografias_sensibles_vincios_gondomar_monte_recursos_repoboacion_reforgal_0461

Project REFORGAL

Project tries to achieve an eco-innovation of the methods for restructuring forest ecosystems via planting 3 ha with precious woods.

<Galician> Este proxecto forma parte do Programa sectorial de Medio Rural, co fin de fomentar a diversificación e aumento da calidade da producción forestal, mellorando as técnicas de xestión forestal. As extensas repoboacións con especies de crecemento rápido, piñeiro e eucalipto, realizadas no século pasado contribuíron ao empobrecemento da diversidade biolóxica e da paisaxe. Hoxe, estas superficies con obxectivos unicamente madeireiros, sitúanse por debaixo do umbral de rendibilidade.
O fomento das plantacións extensivas de especies frondosas cadufolias (PFC) de madeiras nobres, como poden ser o carballo o castiñeiro a cerdeira ou a nogueira, é moi interesante xa que presentan unha alta rendibilidade económica pola crecente demanda de madeiras de alta calidade a nivel mundial.
Na realización deste proxecto leváronse a cabo:
- Técnicas avanzadas de eliminación de eucalipto para determinar a viabilidade dunha reconversión forestal, é dicir, adaptar unha paisaxe de plantacións arbóreas perennes (eucalipto e piñeiro) en caducifolias (carballo e castiñeiro).
- Un seguimento de aptitudes, crecemento e conservación de variedades caducifolias de orixe galega.
- Un estudo de viabilidade técnica e de efecto ecolóxicos de plantacións arbóreas caducifolias realizadas baixo a protección, física e de sombra, de eucaliptos.

REFORGAL pretende unha innovación ecotecnolóxica nos métodos de reconversión de ecosistemas forestais, mellorando a calidade e rendibilidade económica da producción de madeira, reducindo o impacto ambiental das actividades de silvicultura e promovendo a restauración e conservación da diversidade biolóxica.

VV.AA. En: Guía multifuncional de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2012. p.85 – 98

About this project

Cartografías Sensibles is a project which aim is to protect and promote the value of the heritage in the Vincios parish and the mountain area of Serra do Galiñeiro.

It is a virtual walk around the wealthy and complex territory and with a help of maps we discover stories, names of places, mills, caves, archaeological sites, legends, music and many other elements that shape the identity of this place.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Alberto Covelo (presidente da Mancomunidade de Vincios)

Events calendar (in Galician)

No hay eventos programados.

View Calendar

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

I accept the Privacy Policy