cartografias_sensibles_vincios_gondomar_patrimonio_etnografia_capilla_santalucia

Santa Lucía's Chapel

Temple where the pilgrimage to Santa Lucía is celebrated and in the summer, the festivities of Vincios take place here.

<Galician> Templo de planta en cruz latina, cunha soa nave e cruceiro, destacando en altura e dos planos de fachada. A planta aparece distorsionada polo volume da torre de campanario que ocupa o oco norte entre o brazo e a cabeza da cruz en planta.
Realizada con muros de sillería de grandes pezas, aparece recercado en zócalos e bordes de ocos, e tamén en pilastras e cantos de paramentos , pero nestes casos do recercado en vertical , aparece de forma dentada seguindo as trazas das agullas e os tranqueiros, a modo de dameiro.
A porta principal presenta un arco apuntado e recercado, enriba do cal se presenta un oco circular, rematando a fachada un tímpano recercado, enriba do cal pináculos nos seus extremos e unha cruz sobre peana no cumio do vértice. No lateral esquerdo da fachada érguese unha torre de sección cadrangular e tres corpos, un primeiro coa mesma ornamentación co recercado de dameiro da fachada da igrexa, o segundo de menor altura con vans semicirculares, e o terceiro coroado por pináculos nas esquinas con catro vans con arcos apuntados e balaustrada voada perimetral, cuberto por unha pirámide de cantería coroada cunha sinxela cruz no vértice.
O conxunto sitúase a carón dun camiño que une o lugar de Hervillás co C.I.P. Serra de Vincios, na parroquia de Vincios.

Catálogo de elementos a protexer ou recuperar. Concello de Gondomar

About this project

Cartografías Sensibles is a project which aim is to protect and promote the value of the heritage in the Vincios parish and the mountain area of Serra do Galiñeiro.

It is a virtual walk around the wealthy and complex territory and with a help of maps we discover stories, names of places, mills, caves, archaeological sites, legends, music and many other elements that shape the identity of this place.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Alberto Covelo (presidente da Mancomunidade de Vincios)

Events calendar (in Galician)

No hay eventos programados.

View Calendar

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

I accept the Privacy Policy