Ruscus aculeatus
Hyacinthoides paivae
Lucanus cervus
Pyrus cordata
Fraxinus ornus
Dryopteris affinis
Davallia canariensis
Blechnum spicant
Corylus avellana
Laurus nobilis

Atlantic Forest

Countryside of Vincios stands out due to its different plant units defining habitats of community service which are included in the Annex I of the directive 92/43/CEE.

<Galician> Atopamos un tipo de hábitat, representativo do que puido ser o bosque atlántico, de maneira illada, en zonas moi concretas ao longo de toda a superficie ocupada pola Comunidade de Montes de Vincios, sobre todo preto de solos húmidos. Son vestixios do que no pasado ocupou a masa boscosa de carballeira (Quercus robur) e que actualmente acompaña ao bosque de ribeira.

FLORA:
Neste medio a flora medra asociada á árbore predominante, o carballo, formando un bosque caducifolio asociado a arbustos como o rusco (Ruscus aculeatus). Ademáis, abundan as especies leñosas como a sobreira (Quercus suber), castiñeiro (Castanea sativa), herba salgueira (Lonicera periclimenum), abeleira (Corylus avellana), pereira brava (Pyrus cordata), areiras (Hedera ibérnica) e fentos (Pteridium aquilinum, Dryopteris affinis e Polypodium vulgare).

Tamén podemos atopar un tipo de freixo propio de zonas mediterráneas (Fraxinus ornus)

FAUNA:
Neste ambiente podemos atopar grande variedade de paseriformes(aves de pequeno tamaño), dende os máis comúns como o ferreiriño común (Parus caeruleus), o pimpín (Fringilla coelebs), o verderolo común (Carduelis chloris), o xirín (Serinus serinus), o paporrubio (Erithacus rubecula), a papuxa das amoras(Sylvia atricapilla), picafollas musical (Phylloscopus trochilus), o carrizo (Troglodites troglodites), o gaio (Garrulus glandarius) e moitísimos máis… Ademáistamén podemos atopar o sapo común (Bufo bufo), o sapiño pinto (Discoglossus galganoi), a píntega (Salamandra salamandra), o pintafontes común (Lissotriton boscai), etc… en zonas como pozas ou charcas. Tamén os mamíferos atopan espazo neste hátitat, como os morcegos (Pipistrellus pipistrellus e Myotis myotis), o teixugo (Melesmeles), a raposa (Vulpes vulpes), a denosiña (Mustela nivalis), a garduña (Martes foina) o ourizo cacho (Erinaceus europaeus) e a toupa (Talpa occidentalis). Entre os insectos, destacar a presenza da vacaloura (Lucanus cervus).

Pérez, Paula. O medio natural. En: Guía multifuncional de Vincios. Comunidade de Montes Veniñais en Man Común de Vincios. Vigo: 2012. p.5 – 58

Fonte das imaxes: Afonso Rodríguez Rodríguez

About this project

Cartografías Sensibles is a project which aim is to protect and promote the value of the heritage in the Vincios parish and the mountain area of Serra do Galiñeiro.

It is a virtual walk around the wealthy and complex territory and with a help of maps we discover stories, names of places, mills, caves, archaeological sites, legends, music and many other elements that shape the identity of this place.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Alberto Covelo (presidente da Mancomunidade de Vincios)

Events calendar (in Galician)

No hay eventos programados.

View Calendar

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

I accept the Privacy Policy